De Fiets

Vandaag zag ik een junk met een gestolen fiets. Junks door heel Nederland stelen fietsen. Eigenlijk is het kopen van fietsen een soort verkapte verslavingssteun, gefinancierd door de burger. Kan je beter het geld gelijk aan die junk geven, want voor een fiets van 200 euro krijgt een junk maar een paar tientjes terug. Om over dat doorgeknipte slot van 60 euro maar te zwijgen.

Ondertussen besteed de overheid een paar ton aan een Postbus 51 campagne om mensen aan te moedigen aangifte te doen bij de politie. En jaarlijks een paar miljard aan de politie zelf. Die natuurlijk alsnog niet voldoende capaciteit heeft om achter een fietsendief aan te gaan. Op verslavingszorg wordt bezuinigd.